Introducció

Les presents Condicions Generals de Venda, regulen l'ús del lloc web www.Mxtotal.com, d'ara endavant Mxtotal.

Mxtotal és propietat de A4 Moto Group SL amb CIF ESB55270490, amb domicili a Carrer Falgàs, 3 baixos, 17005 Girona (Spain).

1. Objecte

Aquestes Condicions de venda estableixen els drets i obligacions de tots els usuaris de Mxtotal, en relació amb els productes i serveis que oferim a través del nostre lloc web www.Mxtotal.com.

Aquestes Condicions creen un acord legalment vinculant entre vostè com a client i nosaltres, protegint els seus drets com a client i els nostres com a empresa.

Els preguem que llegeixin atentament les presents Condicions abans de confirmar la seva comanda.

A l'utilitzar el lloc web Mxtotal i fer una comanda a través de la mateixa, vostè és conscient de quedar vinculat per aquestes Condicions de Venda i per la nostra Política de Privacitat, de manera que, si vostè no està d'acord amb totes les Condicions i amb la declaració de Privacitat, no ha de realitzar cap comanda.

Aquestes Condicions són susceptibles de ser modificades, pel que ha de llegir-les abans d'efectuar cada comanda.

2. Comanda

El fet que vostè realitzi una comanda a Mxtotal equival a l'acceptació plena i sencera dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les condicions generals de venda, que seran les úniques aplicables al contracte així conclòs.

Vostè es compromet a només fer ús del lloc web Mxtotal per realitzar consultes o comandes legalment vàlids. També s'obliga Vostè a facilitar-de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i / o altres dades de contacte i sent conscient que podrem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb Vostè si cal. Si No ens facilita tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.

A l'realitzar una comanda a través de Mxtotal Vostè ens garanteix que està plenament autoritzat per utilitzar la targeta de pagament, en cas de triar aquesta modalitat de pagament. Només les persones amb la capacitat jurídica necessària per subscriure contractes relatius a la classe de béns i serveis proposats en aquesta pàgina web poden realitzar comandes en Mxtotal.

Per realitzar una comanda, haurà de seguir el procediment de compra online fins el pagament.

Després d'això, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda (la "Confirmació de comanda"). Tingueu en compte que això no significa que la seva comanda hagi estat acceptat, ja que el mateix constitueix una oferta que vostè ens fa a nosaltres per comprar un o més productes. Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació i li confirmarem tal acceptació enviant-li un correu electrònic en què li confirmem que el o els productes estan sent enviats (la Confirmació d'Enviament).

El contracte per a la compra d'un / s producte / s entre nosaltres (Contracte) quedarà formalitzat únicament quan li enviem aquesta Confirmació de Tramesa.

Seran objecte de l'Contracte únicament aquells productes relacionats en la Confirmació d'Enviament. No estarem obligats a subministrar-cap altre producte que pogués haver estat objecte de comanda fins que li confirmem l'enviament dels mateixos en una Confirmació d'Enviament independent.

3. Disponibilitat

Disponibilitat de el servei: Els articles que s'ofereixen a través d'aquest lloc web s'ofereixen per a la venda a tots els països als quals realitzem enviaments (veure aquí).

Disponibilitat dels productes: Mxtotal farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes. Però totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat dels mateixos i, en aquest sentit, si es produeixen dificultats quant al seu subministrament, o si no queden articles en estoc, ens reservem el dret de facilitar-li informació sobre productes substitutius de qualitat i valor igual o superior que Vostè podrà encarregar. Si no desitja fer una comanda d'aquests productes substitutius, li reemborsarem qualsevol quantitat que pogués Vostè haver abonat.

4. Lliurament

Lliurament dels productes

Mxtotal es compromet a lliurar els productes en perfecte estat a la direcció de lliurament que Vostè assenyali al formulari de comanda.

Vostè pot sol·licitar el lliurament dels articles, en un altre domicili ia una altra persona física diferent de la que subscriu la comanda, sempre que el domicili de lliurament estigui situat dins del nostre àmbit d'enviaments.

No es lliuraran comandes en apartats postals ni en illes o territoris no indicats en la llista de països als quals realitzem enviaments. Igualment, Mxtotal es reserva la possibilitat de rebutjar l'enviament a una determinada zona, en què es consideri que hi hagi una alta probabilitat que l'enviament no arribi a lliurar-se en les millors condicions.

Per tal d'optimitzar el lliurament, li agraïm que indiqui una adreça en la qual la comanda pugui ser lliurat dins l'horari laboral habitual.

Mxtotal realitza els seus enviaments mitjançant l'empresa de missatgeria més convenient segons la destinació de client.

Mxtotal posarà a disposició de el client totes les dades sobre el seu enviament, és a dir, nombre de seguiment i agència per la qual li va a arribar el mateix perquè Vostè pugui contactar amb ells i sàpiga en tot moment el lloc on es troba el seu enviament.

El lliurament de la mercaderia es realitzarà en el domicili designat per vostè. En cas d'absència de l'interessat, en el moment del lliurament, el transportista deixarà un comprovant indicant com procedir per concertar una nova entrega, encara que no podem assegurar aquest últim extrem. El normal és que, a més, li contactin via telefònica.

Mxtotal es reserva el dret de variar el tipus d'enviament i la companyia per la qual s'efectua aquest, independentment del que s'ha exposat en aquestes pàgines i sempre que no suposi un perjudici manifest per al client.

Els ports derivats de les trameses dels articles adquirits quedaran reflectits en el moment final de la compra i dependrà de la modalitat triada i de el lloc de destinació. Aquestes condicions podran ser modificades.

Als efectes de les presents Condicions, s'entendrà que s'ha produït el "lliurament" o que el / s producte / s han estat "lliurat / s" en el moment de signar la recepció dels mateixos en l'adreça de lliurament convinguda.

Terminis de lliurament

Mxtotal treballa amb diferents terminis de lliurament, en funció del producte. Pot consultar en l'apartat de despeses d'enviament dels terminis aproximats de lliurament segons la destinació. No obstant això, al llarg de el procés de compra podrà comprovar els terminis de lliurament de cada enviament.

Si algun dels productes que requereix no es troba actualment en el nostre magatzem, és possible que l'enviament es demori uns dies més. Si la demora és previsible que sigui important se l'informarà el més aviat possible perquè pugui decidir si segueix endavant amb la comanda tot i el retard o si vol anul·lar-lo o modificar-lo.

Aquests terminis són mitjans, i per tant una estimació. Per això, és possible que variïn per raons logístiques o de força major.

Si per algun motiu no poguéssim complir amb la data de lliurament estimada, l'informarem d'aquesta circumstància i li donarem l'opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total de l'preu pagat. Tingueu en compte, en qualsevol cas, que no realitzem lliuraments els caps de setmana ni festius.

Impossibilitat de lliurament

Hi pot haver circumstàncies excepcionals com la falta d'estoc puntual d'un article, que ens impedeixin el lliurament d'aquest producte en el moment en què ja s'ha confirmat l'enviament de la comanda. En aquests casos, se li informarà el client de l'motiu que impedeix el transcurs normal de el procés de compra, i pot establir una nova data de lliurament o bé reemborsant el total de l'preu pagat.

5. Preus

Els preus a la pàgina web Mxtotal inclouen l'IVA, aplicable a el dia de la comanda, però exclouen les despeses d'enviament i els possible despeses de gestió, que s'afegiran a l'import total en el procés final de compra d'aquest lloc web.

Per a més informació sobre els preus dels enviaments, visiteu la nostra secció Despeses d'enviament.

Mxtotal es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus de venda que figuren a la web, però els articles es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment en què es registri la comanda sota reserva de disponibilitat en aquesta data.

6. Pagament

Per a més informació sobre les diferents formes de pagament i els costos de gestió derivats de la forma de pagament, visiteu la nostra secció Mètodes de pagament

Per a alguns clients podrem modificar la forma de pagament triada de reemborsament a pagament amb targeta o transferència, quan ens consti en el seu historial que ha realitzat comandes contra reemborsament i aquests no han estat recollits per motius no justificables, generant a Mxtotal unes despeses que després no han estat abonats pel client. En cas que el client no estigui d'acord amb la nova forma de pagament, no podrà per aquest motiu iniciar accions legals en contra de Mxtotal.

Mxtotal es reserva el dret a canviar les modalitats de pagament, podent crear noves o eliminar alguna de les existents, sense que l'usuari / client de Mxtotal pugui realitzar reclamacions per aquest motiu. No obstant això si el canvi en la modalitat de pagament afectés una comanda ja realitzat, des Mxtotal ens posaríem en contacte amb el client per informar d'aquest canvi, oferint-li la opció de cancel·lar la comanda si ho considerés convenient.

Pagament amb Targeta Visa Secure o Mastercard

El càrrec es realitza en línia, és a dir, en temps real, a través de la passarel·la de pagament de l'entitat financera corresponent i un cop s'hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.

Amb l'objectiu de donar la màxima seguretat a sistema de pagament Mxtotal utilitza sistemes de pagament segur d'entitats financeres de primera línia en comerç electrònic.

En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a l'entitat financera corresponent. El sistema d'encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.

Les dades sobre les targetes de crèdit no queden registrades en cap base de dades nostra. Estan únicament utilitzats en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de la nostra entitat financera, a través del seu Passarel·la de Pagament Segur.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, però si l'entitat no autoritzés el pagament, no ens farem responsables per cap retard o falta de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb Vostè.

Mxtotal es reserva el dret de verificar les dades personals subministrades pel client i adoptar les mesures que consideri oportunes (inclosa la cancel·lació de la comanda) perquè la mercaderia adquirida sigui lliurada de conformitat amb les dades que figuren a la comanda.

Pagament contra reemborsament

Aquesta modalitat només està disponible per a enviaments a Espanya peninsular i Balears.

El client realitzarà el pagament un cop el producte se li lliuri al domicili d'enviament sol·licitat, aquesta modalitat tindrà un cost addicional d'un 5% sobre el valor de la comanda que quedarà reflectit en el procés de compra.

El client que realitzi una compra mitjançant aquesta modalitat, llevat cancel·lació de la mateixa a través trucada telefònica o mitjançant el nostre sistema de contacte, previ a l'correu enviat per Mxtotal informant que ja la comanda ha estat enviat, estarà obligat a el pagament de la mateixa, considerant- frau el rebuig de l'paquet.

7. Política de devolucions

Per a més informació sobre la nostra política de devolucions, visiteu la nostra secció Canvis i devolucions i Valor dels productes retornats a la secció "AJUDA" d'aquesta web.

8. Garantia dels productes adquirits

Mxtotal ofereix els seus garanties en cas de defecte de fàbrica del producte. Qualsevol defecte o desperfecte ocasionat per una incorrecta utilització o manipulació de l'material o els desgastos produïts per un ús anormal de la mateixa no s'inclouen en aquestes garanties.

En cas de producte defectuós, Mxtotal procedirà a, segons correspongui, la reparació, substitució, rebaixa de preu o resolució de l'contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. Mxtotal respondrà de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d'informar Mxtotal de la manca de conformitat en el termini de dos mesos des que va tenir coneixement d'ella.

L'article a retornar s'ha de respectar l'esmentat en la nostra secció Canvis i devolucions

La garantia perdrà la seva vigència en cas de defectes o deterioraments causats per un ús diferent de l'especificat pel fabricant.

Queden també exclosos de la garantia els productes modificats o reparats pel client o qualsevol altra persona no autoritzada pel proveïdor.

Per a qualsevol pregunta o sol·licitud d'informació, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre sistema de contacte

9. Responsabilitat i Jurisdicció

El motociclisme en totes les seves variants esportives a si com l'ús de motocicletes per a desplaçaments normals són activitats considerades perilloses i poden produir lesions greus. És responsabilitat de l'client estar tècnicament capacitat per utilitzar els materials que Mxtotal distribueix. És per això, que el client accepta no responsabilitzar Mxtotal dels danys que l'ús degut o indegut dels productes aquí venuts puguin ocasionar a qualsevol lloc o situació.

La responsabilitat de Mxtotal en relació amb qualsevol producte adquirit en aquest lloc web estarà limitada estrictament, en qualsevol cas, a el preu de compra d'aquest producte i no es veurà compromesa per simples errors o omissions que hagin pogut tenir lloc, quan s'hagin pres totes les precaucions necessàries en la presentació dels productes.

Mxtotal no podrà ser considerada responsable dels danys, sigui quina sigui la seva naturalesa, tant materials com no materials o corporals, que poguessin resultar d'un funcionament o un ús inadequat dels productes comercialitzats. El mateix s'aplica a les possibles modificacions realitzades als productes pels proveïdors.

Mxtotal no podrà ser considerada responsable per un client o un tercer de danys indirectes, pèrdues d'explotació o lucre cessant ocorreguts pel mitjà que fos encara que aquest dany, pèrdua o perjudici hagués estat previsible per Mxtotal o si el seu eventualitat hagués estat posada en el seu coneixement .

A reserva del que disposen els paràgrafs precedents, la responsabilitat de Mxtotal en virtut de les presents condicions generals no podrà excedir a un import igual a les sumes pagades després de la transacció que es trobi en l'origen d'aquesta responsabilitat, sigui quina sigui la causa o la forma de l'acció en qüestió.

Mxtotal no podrà ser considerada responsable de l'incompliment de l'contracte subscrit en cas d'esgotament de les existències o d'indisponibilitat del producte, de causa de força major, d'interrupció de l'activitat o vaga total o parcial, especialment, dels serveis postals i mitjans de transport o comunicacions, inundacions o incendi.

El que disposa la present clàusula no afectarà els seus drets reconeguts per llei en qualitat de consumidor, ni al seu dret de desistir el contracte.

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Girona (Espanya).

10. Propietat de l'contingut del web www.Mxtotal.com

Els elements d'aquest web estan dissenyats amb el propòsit d'oferir la venda d'uns productes identificats per Mxtotal

Totes les il·lustracions, dissenys, icones, gràfics, fotografies, imatges i qualsevol altre element que formin part de la web són propietat exclusiva de Mxtotal, o cedides sota llicència per la Marca de l'proveïdor.

S'adverteix als clients i usuaris que els drets de Mxtotal sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

La marca ®Mxtotal es troba registrada.

Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut d'aquest web també té la consideració de programa informàtic, i per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni tan sols mitjançant un hipervincle, ni de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de Mxtotal.

Així mateix queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i / o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i / o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i / o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de Mxtotal

Mxtotal informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i / o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionats, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la seva web.

11. Comunicacions per escrit i notificacions

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que li enviem siguin per escrit. A l'usar el lloc web Mxtotal Vostè accepta que la major part de les comunicacions amb nosaltres siguin electròniques.

Ens posarem en contacte amb vostè per correu electrònic.

A efectes contractuals, Vostè consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els seus drets reconeguts per llei.

Les notificacions que vostè ens enviï hauran d'enviar preferiblement a través del nostre sistema de contacte. D'acord amb el que s'ha disposat i llevat que s'estipuli el contrari, li podrem enviar comunicacions bé a l'e-mail o bé a l'adreça postal facilitada per vostè a l'hora de realitzar una comanda.

S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes en el mateix instant en què es pengin en el nostre lloc web, 24 hores després d'haver-se enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta. Per provar que la notificació ha estat feta, serà suficient amb provar, en el cas d'una carta, que tenia la direcció correcta, estava correctament segellada i que va ser degudament lliurada en correus o en una bústia i, en el cas d'un correu electrònic , que el mateix va ser enviat a l'adreça de correu electrònic especificada pel receptor.

12. Política de privacitat

Quan sigui necessari que l'Usuari es registri o faciliti dades personals, serà advertit, convenientment, d'aquesta necessitat.

El fet de registrar al nostre web implica que les seves dades passaran a formar part de la nostra base de dades, per a fins tant informatius com comercials.

En tot cas, la recollida i el tractament de les dades personals es durà a terme amb subjecció als principis i obligacions de la normativa europea de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de l'27 de abril de 2016, coneguda habitualment amb les sigles GDPR, la qual forma part integrant d'aquestes Condicions Generals de Venda.

El producte s'ha afegit a la llista de preferits